Kari Elin syklar på rv15 med livet som innsats: Etterlyser bygginga av gang- og sykkelveg

Kari Elin Sperstad i Bråtå syklar rv15 til og frå arbeid i Bismo med livet som innsats. Nå etterlyser ho vedtak eller framdriftsplan på bygginga av gang- og sykkelvegen i Nordberg, som var med i NTP/Handlingsprogram 2010-2014, men som ikkje vart prioritert.

Ombygging av «ny» butikk i gang: – Nå er det Lalm sin tur

Ombygginga av Coop sin butikk på Lalm er i gang. – Eg trur lalmingane vil setje pris på ombygginga av butikken sin.

Spenstig byggjeprosjekt på Raubergstulen

– Eg tykkjer det er svært spennande at einkvan ynskjer å prøve ut utradisjonelle måtar å byggje på.

Sparebank 1 Lom og Skjåk skal utfordre næringslivet under haustens TV-aksjon

Sparebank 1 Lom og Skjåk ynskjer å bidra litt ekstra under årets TV-aksjon «Barn, ikke brud».