Tema

torsdag 23.09 2021

Vedlikehald i tunnelar til slutten av november - stengingar må til

Stengingar må til når tre av tunnelane på rv15 nå skal vedlikehaldast.

onsdag 22.09 2021

Nå er denne vegen vinterstengt

Statens vegvesen kan melde om at den nasjonale turistvegen mellom Skjåk og Stryn nå er vinterstengt.

fredag 04.06 2021

Regjeringspartia snur: Høgre, KrF og Venstre sikrar oppstart av ny strynefjellstunnel

Kraftig press frå næringsliv, reiseliv og eit tverrpolitisk krav lokalt og regionalt har gitt resultat: Regjeringspartia legg no inn oppstartsmidlar til ny strynefjellstunnel i første periode av Nasjonal Transportplan.

onsdag 26.05 2021

Konvoi over fjellet for ny rv 15

Sundag blir det mange lastebilar på fjellet.

mandag 19.04 2021

Gudbrandsdalstinget krev at Rv15 blir prioritert i NTP

Gudbrandsdalstinget reagerer på regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan.

onsdag 14.04 2021

MEINING:

Uttale om NTP 2022-2033

onsdag 07.04 2021

Vegen er open, men tavla lyser raudt

Informasjonstavla for riksveg 15 i Bismo blinkar raudt, men vegen har opna over fjellet.

Fjellovergangen på rv15 opna att for trafikk

Etter å ha vore stengd sidan tidleg måndag morgon, vart fjellovergangen mellom aust og vest opna att for trafikk onsdag ettermiddag.

MEINING:

Uttale frå Nordfjordrådet til Stortinget si handsaming av Nasjonal Transportplan 2022-2033

tirsdag 06.04 2021

Fjellovergangen blir ikkje opna tysdag

Uvêr og rasfare gjer at fjellovergangen riksveg 15 Skjåk-Stryn ikkje vil bli opna att for trafikk før tidlegast onsdag.

tirsdag 30.03 2021

MEINING:

Strynefjellet må inn i NTP 2022-2033

fredag 26.03 2021

MEINING:

NTP og Rv15 Strynefjellet

torsdag 25.03 2021

MEINING:

Ny tunnel på Strynefjellet

lørdag 20.03 2021

Rv15 og tunnelane på fjellet er ikkje med i NTP: – Nå er eg skuffa og oppgjeven

Skjåkordførar Edel Kveen er svært skuffa over at riksveg 15 ikkje er med i forslaget til Nasjonal Transportplan 2022-2033, som vart lagt fram av regjeringa fredag.

fredag 12.03 2021

Ny bom er sett i drift - kortare kolonnestrekning

Denne veka vart den nye heilautomatiske bommen på rv15, rett vest for Grotli Høyfjellshotell i Skjåk, sett i drift.

onsdag 10.03 2021

Kommunedirektøren i Skjåk er positiv til invitasjonen frå Vågå

Dersom kommunane i Nord-Gudbrandsdalen vel å slå seg saman, slik Vågå kommune inviterer til, meiner kommunedirektør Ivar Bø at dette vil vera ein fordel for innbyggjarane i Skjåk.

lørdag 20.02 2021

Sjåførar fryktar storulykke i tunnelane

Når to vogntog møtast i tunnelane på fjellet, er det så trongt om plassen at sjåførar fryktar at det kan gå gale. Nå håpar dei ny tunnel ligg inne i Nasjonal transportplan.