Vest politidistrikt melder at det klokka 10.44 sundag har vore ei trafikkulykke på riksveg 15, i Oppljostunnelen.

Ulykka har skjedd 3.200 meter inne i tunnelen frå Stryn-sida.

Vegtrafikksentralen har stengt alle tunnelar i området.

Dette gjeld Oppljostunnelen, Grasdaltunnelen og Ospelitunnelen.

Den fyrste meldinga gjekk på at det har vore front mot front. Det var det ikkje.

Det har vore møteulykka mellom to bilar med totalt tre personar involverte. Alle er ute og oppgåande, men blir tilsett av ambulansepersonell.

Ulykka skal ha skjedd i ei 70-sone. Airbagar skal ha vorte utløyste. Bilane er ikkje køyrbare.

Klokka 11.52 skriv politiet på Twitter at bergingsbil er rekvirert.

Vegen blir stengt så lenge, da bilane må fjernast før opning av tunnelen.

SISTE:

Klokka 12.43 melder Vegtrafikksentralen vest at det er manuell dirigering i Oppljostunnelen.