Statens vegvesen skal sikre riksveg 15 i Stryn betre mot skred