Nå er rehabiliteringa av Skjåkhallen i gang - sjå fasadeskisser

foto