Utfordrande køyreforhold på fjellet tysdag: – Det vil ta timar før standarden er god igjen