Torgeir T. Garmo og undertegnede er veteraner i energidebatten; for vi deltok i «striden» om kraftutbygging i Jotunheimen og Breheimen for et halvt århundre siden. Han ble vinner i den «striden», med vern av mange elver i de fjellområdene.

Garmo er godt oppdatert når det gjelder energi, og har nå kommet til at det neppe finnes noen veg utenom kjernekraft: Det er ikke klimakrise ennå; men med vedvarende global temperaturstigning, kan havnivået stige såpass mye at til dels store kystbyer blir ubeboelige i år 2100, når de som nå er barn har blitt gamle!

De store kraftkablene som er lagt i Nordsjøen viser at tiden med nasjonal kraftforsyning er forbi, og at Norge nå får viktig rolle som «grønt batteri» for de andre landene ved Nordsjøen: De får etter hvert væravhengig og ujevn egen kraftproduksjon, som kan «balanseres» med et antall store pumpekraftverk i sørvestlig del av Norge.

Da vil vannkraft som nå overføres fra Sørlandet og Vestlandet til Østlandet «forsvinne» i Nordsjø-kablene. Den kraften kan erstattes, med å la et svensk selskap – med kjernekraft-kompetanse – bygge ett eller flere kjernekraftverk ved Glomma i Østfold.

Tidlig i det forrige tiåret ble det utarbeidet og publisert stor rapport om balansekraft. Der er kabelprosjektet NorthConnect – i Hardanger-fjorden og til Skottland – og et mer marginalt alternativ – i Sognefjorden og via Shetland – tegnet inn på kart. Kabel i Nordfjord og via Shetland er ikke vurdert, fordi kraftutbygging i Stryn ble utelukket med vernevedtak i 1993, før det ble aktuelt å «balansere» ujevn vindkraft i Skottland med pumpekraftverk på Vestlandet.

Den teknisk beste muligheten for balansering av vindkraft i Skottland, ville nok være kabel i Nordfjord og to store pumpekraftverk i Stryn, med vel 1200 meter samlet pumpehøyde fra Strynevatnet opp til Kupvatnet som nå er stort senkningsmagasin for Jostedal kraftverk.

Når dette er utelukket med vernevedtak, så er nok det et relativt dyrt slikt vedtak. Bør det være mulig å gjøre om et vernevedtak for et vass-drag, hvis det blir stor endring av viktig forutsetning for det vedtaket?

«Ja takk begge deler» svarte eventyrbamsen Ole Brum, da han skulle velge enten honning eller blåbærsyltetøy, som pålegg på brødskive. «Ja takk begge deler» ville mange av oss svare, hvis vi skulle velge enten billig strøm eller vern av mye natur.

Etter oss skal det skaffes kraft til en industrialisert verden med ti milliarder mennesker. Da må vel utvinning av thorium på Fensfeltet i Telemark settes i gang, og utvinningen av olje og gass i Barentshavet må vel da avsluttes?