Tala er attgjevne med løyve frå Glommens og Laagens Brukseierforening og Eidefoss Vannkraft AS