Det er sendt ut ytterlegare evakueringsvarsel av enkelte eigedomar i Sjårdalsvegen.

Ifølgje ordførar Harald Sve Bjørndal er det nå totalt 157 personar som er evakuerte i Vågå kommune. 132 av desse Sjårdalen/Skårsroe. Og 25 på Tessand.

Vegen skal nå vera stengt sør for Sør-Stade.

Ifølgje ordføraren ser det ut til at elvene dei ser på som mest faretruande (Finna, Bøvre og Ofossen) kuliminerer.

Han rapporterar og om trafikkaos i fjellvegen, da det ikkje før nå nyleg har vore stengt av med sperringar i Randsverk.