Det vil derfor koma mykje større mengder vatn i Tessefaret enn nå. Vågå kommune evakurerer åtte utsette hustandar til Tessandskulen i løpet av kvelden.

Vågå kommune ber innbyggjarane om å ikkje oppsøkje rasområde da det kan føre med seg skade på personar og hindre redningsarbeid.