Butikk i Lom blir lagt ned

Fleire butikkendringar på Bergom ...

Butikk blir lagt ned: Ein av butikkane på varehuset Koopen i Lom blir lagt ned.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Butikksjef Kristin Kolden stadfestar overfor Fjuken at Nille Lom skal leggjast ned, men viser oss vidare til distriktssjefen for ytterlegare kommentarar. Distriktssjefen viser oss vidare til HR-direktør i Nille, Ivar Borgen.