Nye planar for Randen

Statens vegvesen kjem med justert løysing for utbetring av krysset i Randen med ei rame på 26 millionar kroner  og oppstart i 2021. Prosjektet føreset fri tilgang på masser frå Nedre Otta-utbygginga.