Sjølvbeteningsbu både i Vågå og Skjåk:

Sel egg som berre det

«Ikkje ver blug - kyss meg!»:

Stor plateinnspeling i Vågå