Må vike for ny gangveg

Ei bustadhus langs Skogbygdsvegen skal rivast i samband med bygging av ny gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.