Parkeringssituasjonen i Lom sentrum:

Ikkje fullt støtt