I paragraf 1–3 i forskrift om bruk av køyrety i vegtrafikklova, heiter det at føraren skal sørgje for å ha tilstrekkeleg utsyn til alle sider, derunder sjå til at snø, is, dugg eller merke eller anna gjenstand ikkje hindrar sikten eller verkar forstyrrande.

Kalde netter og morgonar fører til isdekte ruter på bilen, og det er god grunn til å bruke litt ekstra tid med skrape eller kost, og sørgje for at det er fri sikt ved køyring.

Satsen ved forenkla forelegg for køyring med motorvogn utan å ha tilstrekkeleg utsyn er i fylgje politiet 3.700 kroner.

Dersom føraren er ilagt straff for føring av køyrety der sikta framover og til sidene var sterkt avgrensa på grunn av snø, is, dugg og liknande, kan ein også bli fråteke førarkortet i minst tre månader.

Politibetjent Pål Tore Brendløkken fortel til Fjuken at politiet vil forsøke å følgje opp med trafikkontrollar i tida framover.

– Eitt av fokusområda vil vera sikt, seier Brendløkken.