I alt er 22 personar evakuerte frå heimane sine i Skjåk. Dette gjeld personar busette i Nordberg i Skjåk, der det tidlegare i dag gjekk eit jordskred, og nokre som bur innved elva/bekken Ånda lenger aust i kommunen.

– Alt tilgjengeleg mannskap, både kommunens eigne folk, entreprenørar og mannskap frå Skjåk Røde Kors hjelpekorps er anten ute eller i beredskap, fortel ordførar Edel Kveen tysdag kveld.

Ordførar Edel Kveen ser alvorleg på situasjonen, men seier samstundes at det er kommunar og innbyggjarar som har det langt verre. Foto: Hans Erik Kjosbakken

Når det gjeld dei evakuerte, var det eit tema som vart teke opp med Statsforvaltaren.

– Det er heilt uaktuelt at desse får flytte heim så lenge vi er midt inne i ein situasjon, som slett ikkje er over på ei stund ennå, var den klare beskjeden vi fekk, fortel Kveen.

Ho fortel at det raude farevarselet for skred vil bli oppretthalde også ei god stund etter at regnet ein gong vil gje seg.

– Det har så langt vore absolutt verst på sørsida av dalen, men nå ser det ut til at det kan bli utfordrande også på nordsida, seier ordføraren.

Servicetorget i kommunen er ope for å kunne bistå innbyggjarane.

Dei evakuerte er ivaretekne av kommunens psykososiale team og er anten innkvartert privat eller på Skjåk Turistheim.

På denne tida av året renn Juva, på sørsida av Bismo, vanlegvis etter to far. Nå har vatnet spreidd seg fleire stader. Foto: Hans Erik Kjosbakken
Fylkesvegen gjennom Lundaggrende er stengt. Foto: Hans Erik Kjosbakken