Det kom fram, i fylgje NRK, i Totalberedskapskommisjonens ferske rapport.

Det var måndag morgon at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fekk overlevert rapporten.

Med i Totalberedskapskommisjonen har skjåkværen Ola Yttre vore. Han er leiar i arbeidstakarorganisasjonen Delta.

Totalberedskapskommisjonen. Foto: Privat foto

Kommisjonen har sett på styrker og svakheiter ved dagens beredskapssystem, og har kome med forslag om korleis samfunnets samla ressursar bør innrettast for å styrke samfunnstryggleiken og beredskapen.

Kommisjonens leiar, tidlegare forsvarssjef Harald Sunde, seier til NRK at det er et djupt alvor som har preg arbeidet til kommisjonen. Han meiner tida for å prioritere beredskap er nå.

– Vi treng eit taktskifte i vårt beredskapsarbeid, seier han.

Les meir på nrk.no