Skjåkvær med i regjeringsoppnemnd beredskapskommisjon

foto
Ola Yttre vart fredag oppnemnd som medlem i Totalberedskapskommisjonen. Foto: Fjuken/arkiv