Kokevarselet som nokre abonnentar knytt til Vågåmo vassverk fekk på onsdag, er no oppheva. Analyser av nye prøver viser nå ingen teikn på forureining.

Vågå kommune opplyser vidare at det likevel blir halde fram med kloring til måndag. Då vil det og bli levert inn nye prøver for å følgje opp.