Det opplyser Meteorologisk institutt (MET). Måndag ettermiddag har instituttet sendt ut gult farevarsel for snø på fjellet i Sør-Noreg.

Frå natt til onsdag ventast det overgang frå regn- til snøbyger i fjellområda. I fylgje MET vil dette halde fram til torsdag ettermiddag.

Det er også venta kraftig vind og snøfokk, og lokalt kan det altså koma 20–40 centimeter med snø i løpet av denne perioden.

– Det kan vera lokalt vanskelege køyreforhold, og veret kan gjeva redusert sikt. Berekn ekstra tid til køyring, bruk riktige dekk, og køyr etter forholda, oppmodar MET.

Behov for beredskap blir vurdert fortløpande av beredskapsaktørar.

Sist fredag kom snøvêret brått på i Ottadalen, trass i at det også da vart sendt ut farevarsel i forkant. Det var bilulykker i alle ottadalskommunane fredag ettermiddag og kveld.

– Folk har plikt til både å sko bilen rett og tilpasse farten etter forholda, understrekar politioverbetjent Roger Haugen på politikontoret i Lom.