Det vart i kveld evakuert åtte utsette husstandar i området ved Nedre Tesse. Dei er plassert på Tessand grendahus. Kommunedirektøren er usikker på talet på personar som held til der, men meiner det er under ti stykke.

- Nokre har ordna seg ly for natta sjølv, seier han.

Sveen opplyser vidare at vassføringa i Tessefaret tidlegare i kveld låg på 20 kubikk, men det er venta auke til 100 kubikk.

– Vi følgjer spent med for å sjå om vi har gjort dei rette vala der. Vi fryktar det kan bli stygt.

Kommunedirektør Odd Erik Sveen er spent på Tessefaret. Foto: Arve Danielsen/Arkiv

Kommunedirektøren meiner dei nå har god oversikt over alle vassdraga i Vågå som er faretruande. Droneberedskapen dei har fått bistand med i dag har vore til god hjelp, seier han.

– Det er effektivt. Vi får sjekka mykje med droner. Og slik eg har forstått det så vil Ottadalen få ei styrka droneberedskap frå Volda onsdag, fortel Sveen.

Han vil og få skryte av Vågå Røde Kors som bistår kommunen med både det eine og det andre. - Dei er veldig gode å ha nå, seier han.

Sjølv om det er spådd mindre nedbør utover natta, har ikkje kriseleiinga i Vågå roa ned beredskapen. Kommunedirektøren seier at det har kome såpass mykje vatn hittil at det framleis er farefullt for ras. Det vil bli patruljert gjennom heile natta og vi følgjer nøye med på vérmeldinga.

Eit nytt beredskapsmøte er planlagt kl.09.00 onsdag.