Det opplyser lomsordførar Bjarne Eiolf Holø fredag kveld.

Området skal sjekkast før ryddinga av vegen tek til.

Lom kommune oppmodar folk til å respektere sperringane, og ikkje kjem for å vera tilskodarar.

Bjarne Eiolf Holø ynskjer ikkje å spekulere i når vegen opnar att.

– Kor lang tid entreprenørane treng for å sikre, rydde og setja i stand att vegen, er det vanskeleg å seia på ståande fot, men med opplysningane eg sit med nå, vil eg uansett tru det vil handle om timar og ikkje døgn, slår han fast.