Dagleg leiar i Ung i trafikken, Stig Eid Sandstad meiner dette er gode nyheiter for trafikktryggleiken.

– Vi er veldig glade og takknemlege for at tala på eitt år har stupt. Det enklaste vi kan gjera for å skape ein trygg trafikk er å ha fokus på vegen og ikkje på skjermen.

Sandstad minner om viktigheten av oppmerksomheten i trafikken, og at det å være skjerpet, rusfri og konsentrert er viktig for tryggheten.

Nå har det også vorte langt dyrare å bruke mobilen bak rattet. Den 1. februar auka bøtesatsane for samtlege trafikklovbrot med 30 prosent.

– Det har vorte veldig dyrt å bruke mobilen i bilen, den største kostnaden med mobilbruk er likevel dødsfall og hardt skadde. Å la mobilen ligge i lomma er eit enkelt grep alle kan ta for å gjera trafikken tryggare, seier Sandstad.

(Pressemelding)