Den internasjonale folkerørsla «Rosa sløyfe» blir markert over heile verda i oktober kvart år. Målet med aksjonen er å syne solidaritet med dei som blir ramma, auke kunnskapen om brystkreft og gje støtte til brystkreftforsking og andre brystkreftprosjekt.