Sjå kor mykje pengar Lomsrussen samla inn til Kreftforeininga