Fylkeskommunens driftsentreprenør, Stian Brenden Maskinservice AS, og ekspertar på fjellsikring har jobba for fullt sidan torsdag med å rydde opp etter raset.

Ein geolog måtte fyrst finne ut om fjellsida var trygg å jobbe i, eller om det framleis var steinar og massar som kunne rase.

Inspeksjonen viste at ei stor steinblokk måtte løysast frå fjellsida, før oppryddinga kunne byrje. Steinblokka vart sprengt laus fredag.

Det er framleis ein del stein som må fjernast frå området langs vegen. Dette arbeidet vil truleg halde fram på tysdag.

– Det er uvisst korleis dette vil påverke framkome, men vi håpar at skulebussen i hvert fall skal kunne gå som normalt, også når arbeidet byrjar att, seier kontrollingeniør Stig Arne Hagen i Innlandet fylkeskommunen.

Tysdag vil det bli manuell dirigering og delvis stengt veg når oppryddinga skjer.