Lesarbrevet, «Han kan ikke legge ned skoler som oppfyller kvalitet», fekk i tillegg til den rette signaturen, Kristian Frisvold, også med seg Edel Kveens, Mariann Skottes og Magne Vorkinns signaturar. Dei tre sistnemnde hadde ingenting med dette innlegget å gjera.

Alle fire sine signaturar «hang med» frå eit tidlegare lesarbrev signert dei fire:

Vi beklagar dette.

Feilen er retta på nett.