Det opplyser Lom kommune i ein oppdatert status i samband med steinraset i Bøverdalen.

Det står att ein del oppryddingsarbeid på staden, og dette arbeidet går Innlandet fylkeskommune i gang med måndag.

Det blir redusert framkome og manuell dirigering på fylkesveg 55 i samband med oppryddingsarbeidet.

Det er uvisst kor lang tid arbeidet vil ta.