Det vart i ettermiddag oppdaga feil på høgspenten som råka heile Bråtå fram til Sota. Feilen er nå lokalisert til hytteområde på Liavatnet og blir retta i løpet av natta.

Alle fastbuande i Bråtå skal nå ha fått attende straumen, men alle mellom Dyringen og Sota får ikkje attende straumen før feilen er retta.