Klokka 17.33 i ettermiddag fekk Skjåk Energi feil på høgspenten som råkar heile Bråtå fram til Sota. SkiakerNett har folk ute for å leite etter feilen og få den reparert. Dei opplyser at det dårleg sikt og vêrforhold som gjer det utfordrande å finne feilen. Det kan difor ta noko tid før det er i orden att.