Det var rett før klokka 15 måndag ettermiddag at Statens vegvesen vart varsla om eit snøskred ved Bøvertonvatnet på Sognefjellet i Lom.

Skredet gjekk over heile fylkesveg 55. Politi og entreprenør reiste til staden. Ingen personar eller køyrety vart tekne av skredet.

Fylkesvegen vart rydda for snø og opna att for trafikk rett før klokka 18.30 måndag kveld.

Fv55 er for tida nattestengd i tidsrommet 20.00–08.00.