– Naudetatane er ferdig på ulykkesstaden, og rv. 15 er nå open for normal ferdsel att. Forholdet blir etterforska vidare. Vi har ingen nye oppdateringar på dei skadde, årsaksforhold eller anna, melder politiet fredag kveld.