av Jo Heringstad (pensjonist og samfunnsdebattant)

Torgeir T. Garmo har skrevet både kronikk og debatt-innlegg, om klima-utviklingen som nå er ute av kontroll. I kronikken beskriver han det geologiske karbon-kretsløpet, med enorm mengde karbon i kull, olje og naturgass i undergrunnen; men langsom naturlig omplassering til og fra atmosfæren, biosfæren og havene.

Med bruk av mye kull, olje og naturgass som energi, blir det rask omplassering av karbon til atmosfæren, og opphoping av CO2-gass som har drivhuseffekt der. Omplasseringen i motsatt retning – fra atmosfæren til bakken/undergrunnen – er avhengig av mengden skog og annen vegetasjon, og av at trevirke og annen biomasse ikke brennes. I Norge er det mye større produksjon av trevirke nå enn for hundre år siden, og tilsvarende større «binding» av CO2 fra atmosfæren, som utligner del av CO2-utslippene fra brenningen av olje og naturgass her.

Klimautviklingen er «ute av styring», fordi CO2-utslippene vokser mer i nye industriland som Kina og India enn de minker i «gamle» land som Storbritannia: Dermed vil nok CO2-innholdet i atmosfæren fortsette å øke i ennå lang tid, så det vil bli noe større enn nå i 2050, og kan bli mye større enn nå i år 2100, når de som nå er småbarn har blitt gamle!

Godt synlig virkning av «global oppvarming» er at temmelig mye havis i Arktis har smeltet bort, så landisen på Grønland har mistet noe av sitt vern mot varme fra Atlanterhavet, og nå har begynt å smelte ned. Da blir det ytterligere stigning av havnivået, i tillegg til varmeutvidelse av havvannet, samt nytt havvann som blir følge av uttak av temmelig mye grunnvann. Det kan være mulig å «redde» landisen på Grønland: Neppe med drastiske utslippskutt; men kanskje med «global engineering»?

Golfstrømmen transporterer mye varme i retning Grønland: Den går via Det karibiske havet og Mexicogolfen, og kommer ut i Atlanterhavet nord for Miami i Florida. Ved 60 grader nord dreier mye vann fra Golf-strømmen vestover og forbi Grønlands sørspiss, med navnet Irminger-strømmen. Den fortsetter langt nordover på vestsiden av Grønland, og er årsak til betydelig mildere klima på vestkysten enn på østkysten der.

Det kan være mulig å bremse Golfstrømmen, med å montere tusen vannturbiner med dimensjoner som vindturbiner, på enormt undersjøisk stillas like utenfor Miami: Dette med ny kraftforsyning til stor del av USA, som hovedformål, og bevaring av mye landis på Grønland, som annet viktig formål. Da må vel mye av de veldig store årlige pengebeløpene, som USA nå bruker til ymse militære formål, «flyttes» til det prosjektet!

Miami og flere andre store kystbyer i USA ligger «i laveste laget» i forhold til havnivået, så orkanene «Katrina» og «Sandy» har forårsaket temmelig store skader i henholdsvis New Orleans og New York. Med stigende havnivå kan alternativene bli enten «global engineering» – som antydet her, eller fraflytting!

Det var en gang en politiker som rådet oss til å «tenke globalt og handle lokalt». Det har nok blitt for lite av det, og for mye nasjonal tenkning og handling: Norge kan ikke «redde» klimaet, med å stanse både olje- og gassutvinningen og bli verdensmester i utslippskutt!