Lomslista: – Lom skal vera eit godt førebilete i gjennomføringa av det grøne skiftet

foto