Tverrpolitisk liste i Lom vil ha eit varmare bygdesamfunn