Valdebatt på fjellsenteret: Kvinnevelde eller gubbevelde?