Lom Sp: – Ingen såg føre seg at vi skulle gjera eit like godt val som i 2019

foto