33,8 prosent av veljarane i Ottadalen har førehandsrøysta - sjå tala for kvar enkelt kommune