Skjåk Ap vil byggje ny Skjåkhall, i tillegg til den «gamle» hallen