Ottadalen Senterungdom: – Bruk, kjøp og sal av narkotika må framleis vera straffbart!