Sp-delegasjon på synfaring: – Riksveg 15 må utbetrast