Vågå SV får representantar i formannskap og utval

foto