Endeleg vart det litt temperatur i lomspolitikken

foto