Valdagen er måndag 11. september. Torsdag 10. august starta førehandsrøystinga. Det er mogleg å førehandsrøyste til kommune- og fylkestingsvalet til og med fredag 8. september.

Vi har vore i kontakt med dei tre kommunane i Ottadalen og innhenta tal på kor mange som så langt har nytta seg av førehandsrøystinga.

Dette er talet på personar som har røysta anten på kommunevalet, fylkestingsvalet, eller på båe delar.

Slik ser tala i Ottadalen ut per måndag 28. august klokka 10.30:

Skjåk

I Skjåk kommune er det 1.793 stemmeberettiga. 163 personar har røysta. Røysta/røystene til 6 av desse er sendt til andre kommunar.

Lom

I Lom kommune er det 1.825 stemmeberettiga. 103 personar har røysta. Røysta/røystene til 9 av desse er sendt til andre kommunar.

Vågå

I Vågå kommune er det 2.858 stemmeberettiga. 163 personar har røysta. Røysta/røystene til 2 av desse er sendt til andre kommunar.