Tema

torsdag 25.11 2021

Folkelarmpris til Tufskrøkjun: – Dette var løyle

I mai gav Tufskrøkjun ut plata «Nordavind». Torsdag kveld vann dei Folkelarmprisen 2021 i kategorien tradisjonelt samspel for plata.

mandag 15.11 2021

Nye Veier arrangerer informasjonsmøte om ny E6

Nye Veier og E6-kommunane i Gudbrandsdalen inviterer nå til nye informasjonsmøte om E6 gjennom kommunane Ringebu, Øyer og Sel.

torsdag 04.11 2021

Vil kartleggje kva innbyggjarane meiner om reiselivet

Kva meiner innbyggjarane i Nord-Gudbrandsdalen om reiselivet? Det ynskjer Nasjonalparkriket Reiseliv å få svaret på gjennom ei innbyggjarundersøking.

Tufskrøkjun nominert til Folkelarmprisen 2021: - Stor stas

I mai gav Tufskrøkjun ut plata «Nordavind». Nå er dei nominert til Folkelarmprisen 2021 i kategorien tradisjonelt samspel.

lørdag 30.10 2021

Arbeidet med slakteritomta i gang - byggjestart til våren

Opparbeidinga av slakteritomta på Sandbumoen er i full gang. Tomta skal vere ferdig til jul og bygginga av Gudbrandsdal Slakteri startar til våren.

torsdag 28.10 2021

Vågå takkar nei til brannsamarbeid med midtdalen

Vågå er invitert til å bli med på eit brannsamarbeid med Sel og Midt-Gudbrandsdal. Formannskapet i Vågå støttar ordføraren i at det mest aktuelle er å byggje ein eigen brannstruktur i Nord-Gudbrandsdalen.

fredag 22.10 2021

MEINING:

Brannsamarbeid: Kritikk ut av proporsjoner

fredag 08.10 2021

Lokale bønder og Jæder får med seg Grilstad på eigarsida i nye Gudbrandsdal Slakteri

Kjøttprodusentane Grilstad og Jæder, lokale bønder og dei fire kommunane Sel, Vågå, Lom og Nord-Fron investerer i alt 300 millionar i å bygge og drive Gudbrandsdal Slakteri på Otta.

mandag 20.09 2021

Travelt år for barneverntenesta

– Medan landet elles opplevde ein nedgang i bekymringsmeldingar ved nedstenginga i mars 2020, har barnevernet i våre kommunar opplevd ein auke.

mandag 23.08 2021

E-sport: Ny møteplass samlar unge til spelkveldar i regionen

Vetle Lien Rusten og Harald Ødegaard i Blue Elite Esport har oppretta ein ny møteplass ved å samle mange unge i regionen til spel-arrangement. Nå utviklar dei organisasjonen for å kunne gje eit breiare tilbod.

torsdag 19.08 2021

Folketalsutviklinga i 2. kvartal 2021:

Positive tal i Ottadalen, men minustal elles i Nord-Gudbrandsdalen

Folketalsutviklinga i 2. kvartal 2021 fortel om ei flat utvikling i Lom og ein auke i Skjåk og Vågå - men elles vart det minustal i alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen.

fredag 23.07 2021

Laurdag får OKB-entusiasten overrekt kulturpris

Helge Skjåk får overrekt Sel kommune sin kulturpris for 2019 i helga, for sitt store engasjement for å ta vare på historia til Ottadalen kommunale billag (OKB).

fredag 09.07 2021

Historisk baptistdåp i Vågåvatnet

Det var ei historisk hending da Nelly Karidatter Einstulen i juni vart døypt i Vågåvatnet som nytt medlem i Sel Baptistmenighet.

tirsdag 22.06 2021

MEINING:

En midtsommernattsdrøm

mandag 21.06 2021

MEINING:

Kor små kan vi bli?

MEINING:

Heltestatus i Vågå Sp

lørdag 19.06 2021

MEINING:

Vågå SP – helt eller syndebukk?

fredag 18.06 2021

– Dette er ikkje ei sak ein brukar ei eller to stemmer i overvekt til å trumfe gjennom.

Vågå kommunestyre vedtok torsdag å avslutte prosessen med Sel, nokre månader etter at Sel takka ja til invitasjonen frå Vågå om byggje ei ny politisk plattform med mål om slå saman dei to kommunane.  

torsdag 17.06 2021

MEINING:

Skrinlegging av kommunesammenslåing

mandag 14.06 2021

Ingenting ekstra til Lom, Skjåk og Vågå

Statsforvaltaren i Innlandet har fordelt 50 millionar kroner til dei kommunane som har vore hardast ramma av pandemien så langt i 2021. Lom, Skjåk, Vågå og Lesja får ingenting.

fredag 04.06 2021

Personen som var sett i Skjåk er sjekka ut av saka

Politiet har konkludert med at personen som var sett i Skjåk fredag ettermiddag, er ein annan enn mannen som er sakna i Vågå og Sel. Personen i Skjåk er sjekka ut av saka.

Ordføraren om forhandlingane med Sel: – Ikkje noko som skal skje snøgt

Ordførar Harald Sve Bjørndal og forhandlingsutvalet Vågå og Sel er bekymra over at folk har ei oppfatning av at dette er ein prosess som går over hovudet på dei.

onsdag 02.06 2021

Ynskjer kontakt med ein mann som gjekk i retning skiheisen

Politiet ynskjer å koma i kontakt med ein mann som vart observert gåande i Fjellvegen mot hyttefeltet Lemonfeltet og skiheisen på Lemonsjøen cirka klokka 24.00 seint tysdag kveld.

Leiteaksjon etter turgåar i området Lusæter/Gråhøe

Det er onsdag morgon sett i gang eit søk etter ein sakna turgåar i området Lusæter/Gråhøe i Sel og Vågå. 

fredag 28.05 2021

Vågå går inn med ytterlegare 5 millionar kroner i slakteri

Fleirtalet av Vågå kommunestyre gjekk torsdag inn for at Vågå kommune går inn med ytterlegare 5 millionar kroner for å realisere planane om industribygg til slakteri i Sel. Fem av seks representantar frå SP stemte mot.

torsdag 27.05 2021

– Å slå saman Vågå og Sel er oppskrifta på bygdekrangel til evig tid

– Ei samanslåing mellom Sel og Vågå betyr døden for Vågåmo som kommunesenter og på sikt vil det også vere negativt for Otta.

tirsdag 25.05 2021

Rår Vågå til å gå inn med ytterlegare 5 millionar i slakteri

Det manglar 7 millionar kroner i eigenkapital for å realisere planane om industribygg til slakteriverksemd i Sel.  Vågå kommunestyre skal torsdag ta stilling til om det er vilje til å auke Vågå sin del av investeringa.

mandag 10.05 2021

Bondeopprør: Køyrer traktor frå Nordland til Oslo – ordførarane signerte på traktorhengaren

– Det er forbrukaren som vel vare når han står i butikken for handle. Det er om å gjere å han på si side, få til å forstå kor viktig det er med norsk matproduksjon, sa Vågåordførar Harald Sve  Bjørndal da han signerte på traktorhengaren til nordlendingen som køyrer traktor til Oslo for å protestere mot tilbodet i landbruksoppgjeret.

lørdag 08.05 2021

Ventetida er over - endeleg er Tufskrøkjun ute med plate

Endeleg. 27 år tok det før Tufskrøkjun spela inn og gav ut CD. Nå er dei ute med «Nordavind», etter ein kvek springleik som er tittelen på plata.

torsdag 06.05 2021

– Bli med på ungdomsmusikalen

Ungdomsmusikalen «Rock of Ages» vart avlyst på grunn av koronapandemien. Nå blir det ny runde med påmelding og audition.

torsdag 29.04 2021

Tre pallplassar til Fjellgodt UB - tredje best i landet

Fjellgodt UB frå Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule kom på pallen og tok tredjeplassen i den aller gjævaste kategorien, Noregs Beste Ungdomsbedrift 2021. I tillegg tok ungdomsbedrifta andreplass i Størst verdiskapningspotensial og tredjeplass i Beste forretningsplan.

lørdag 17.04 2021

Passasjer på buss mellom Otta og Lom var smitta - ber alle passasjerane om å teste seg

Smittesporing har vist at éin av passasjerane på ein buss mellom Otta og Lom denne veka var smitta. Nå blir passasjerane på den aktuelle bussen bedne om å teste seg.

fredag 16.04 2021

Proel AS sikra seg storkontrakt: Skal levere alt av det elektriske til Gudbrandsdal Slakteri

– For ei bedrift som Proel er det viktig å få eit så stort oppdrag. Dette betyr at vi sikrar sysselsetjinga vår i over eit år, og at vi til og med må få med oss fleire folk.

torsdag 15.04 2021

Smitten aukar i Sel

Torsdag morgon vart det stadfesta fleire nye smittetilfelle i Sel kommune.

onsdag 14.04 2021

Smittetilfelle i Skjåk

Skjåk kommune opplyser onsdag ettermiddag at det er stadfesta smitte i kommunen.

tirsdag 13.04 2021

Oppjustering til raudt nivå på den vidaregåande skulen på Otta

På grunn av den uoversiktlege smittesituasjonen er Sel kommune nå definert til risikonivå 4. Dette får konsekvensar for den vidaregåande skulen på Otta, som nå skal drive på raudt nivå.

søndag 21.03 2021

Oppmodar til å bruke munnbind i butikkane

Sel kommune har kome med skjerpa smittevernreglar for påskeferien.

fredag 12.03 2021

Rekordoppslutning om stillingssleppet

347 stillingar blir fredag publisert i stillingssleppet på nettsida komtiloss.no. Det er ny rekord.

mandag 01.03 2021

– Eg er overtydd om at vi treng ein større kommune

Ingenting tyder på at politikarane i Lom og Skjåk vil takke ja til invitasjonen frå Vågå om å byggje ein ny kommune. Det har vågåordføraren respekt for.

søndag 28.02 2021

Felles forliksråd i Nord-Gudbrandsdalen

Ottadalen har fått èin representant i rådet: Vibeke Oddvik Skrinde frå Skjåk.

fredag 26.02 2021

Stortinget løyver 1,7 milliardar kroner til kommunane

Lom og Skjåk får 250.000 kroner kvar, Vågå får 329.000 kroner.

onsdag 20.01 2021

Distriktsministeren vil ha regionen høgare på «sentralitetsindeksen»

Denne veka hadde ordførarane og regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland for å lufte sine moglegheiter og utfordringar.

torsdag 10.12 2020

Kommunedirektøren innstiller på 12 millionar til slakteri

Kommunedirektør Jan Egil Fossmo innstiller på at Vågå kommune går inn med inntil 12 millionar kroner til nytt industribygg for utleige til slakteri på Sandbumoen i Sel.

mandag 07.12 2020

Internasjonal tunnelpris til Nedre Otta kraftverk

Vasskraftprosjektet Nedre Otta kraftverk gjekk heilt til topps i den prestisjetunge ITA Tunneling Awards 2020.

torsdag 03.12 2020

Marit Sletten: – Ikkje lenger med som interessent i Gudbrandsdal slakteri

Mjølkebonde og varaordførar for Senterpartiet i Lom, Marit Sletten, «melder seg ut» av Gudbrandsdal slakteri.