Laurdag kjem Teater Innlandet til Marlo

Fyrstkomande laurdag blir det to monologframsyningar i Marlo grendehus.

Lite aktuelt å endre verneforskrifta for å opne for sykling

Verneforskrifta for Stuttgonglia naturreservat må endrast for å opne for sykling innover mot Griningsdalen. Akkurat det, er lite aktuelt, i følgje Vågå kommune.

Fylkestinget går inn for landsline i Lom

Alle parti i Fylkestinget går for landsline i Lom.

Reiste tvil om habiliteten til lomsordføraren

– Ordføraren i Lom må som andre ordførarar tåle å få spørsmål som går på hans rolleutøving som ordførar.