Tema

mandag 24.01 2022

– Dei fleste jegerane oppfører seg svært bra

Skjåk Almenning ynskjer å ha tillit til at jegerane følgjer lovverket og utøver god folkeskikk.

søndag 23.01 2022

– Det betyr svært mykje for meg å ha ei utstilling om desse to Vågåjentene

Unn Bostad skal til sommaren ha utstilling om systrene Thekla og Hanna Resvoll i Galleri Ullinsvin. Dei to systrene var pionerar innan botanikk, natur- og miljøvern.

Kjell-Petter skriv bok om Skarå seter og camping: – Ein takk til mor mi

– Når eg skriv historia om Skarå er det først og fremst ein takk til mor mi, seier Kjell-Petter Ellingsbø.

fredag 21.01 2022

Betydeleg snøskredfare

Den siste tidas vekslande vêr har gjort at det er betydeleg snøskredfare i fjellet.

torsdag 20.01 2022

Ny rapport: Fjellet er sunt og friskt, men ...

Forskarar har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Noreg. Tilstanden er vurdert å vera innanfor det som blir karakterisert som god tilstand. Dette kjem fram i ein ny rapport.

fredag 14.01 2022

– Eit historielaust, kunnskapslaust og respektlaust angrep på vassdragsnaturen vår

Elleve miljø- og friluftsorganisasjonar ber statsministeren stoppe utbygging av verna vassdrag. Naturvernforbundet kjem til Vågå laurdag.

MEINING:

Bitcoin - strømsløsing med offentlig støtte

lørdag 25.12 2021

Den spesielle flettefurua i tundragjelet

Tom Dahl frå Skjåk er ein kar som verkeleg ser seg om når han er på tur. I Tundragjelet oppdaga han ei furu noko utanom det vanlege.

onsdag 22.12 2021

– Bli med i jakta på det magiske treet

Ute i naturen i Ottadalen finst det fleire magiske trolltre som lyser opp inne i skogen. Nå håpar DNT Gudbrandsdalen at mange barn vil besøkje eit trolltre i jula.  

tirsdag 21.12 2021

«Statskogmillionen» støttar stigprosjekt

Synslia grendalag er i gang med eit stigprosjekt for å lokke bygdefolket og andre ut i naturen. Nå har dei fått støtte frå «Statskogmillionen».

fredag 10.12 2021

2021: Breane har vorte tynnare og brefronten har trekt seg attende

NVE sine bremålingar i 2021 syner at 34 av 36 målte brefrontar har trekt seg attende, og at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot. I Innlandet har sju målte brefrontar i snitt trekt seg attende 21 meter i år.

lørdag 04.12 2021

Spennande arrangement i Nordherad

Urframføring av musikk og filmpremiere. Garden Moshuset i Vågå er staden for det laurdag.

mandag 29.11 2021

– Fiske har betydd mykje for vagverane

I Ingulsjøen vart det sett ut laks, og ein reinskyss som ikkje kom, var grunn til at røye vart innført i Vågåvatnet.

lørdag 06.11 2021

– Turopplevinga like viktig som fangsten

Morten Wangen har brukt mykje av fritida si på fisketurar i Skåbufjellet og austre del av Jotunheimen. Nå kjem han med bok.

lørdag 30.10 2021

Naturen er god medisin for ME-råka Eva i Skjåk

Turbilda til Eva Aamot Odden frå Skjåk er ofte å sjå på NRK og andre riksmedium. Saman med nok kvile er det ute på tur ho finn den beste medisinen.

torsdag 28.10 2021

Rein frå Jotunheimen rykka opp i eliteserien for mat

- Vilt, vakkert og smakfullt! Rein laga i Jotunheimen produserer kjøt av høg kvalitet med ein nydeleg viltsmak. Rett og slett ein nasjonal matskatt som nå får den beskyttelsen den fortener, sa statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet da produsentforeiningane bak «Rein fra Jotunheimen» fekk tildelt «Beskyttet geografisk betegnelse» på Fagdag Norsk Mat i Oslo i dag.

søndag 24.10 2021

Roger tek mopeden så langt det går, og går timesvis etter storfisken

Totningen Roger Myhrvold har fiska i Skjåk-fjella i «alle år», og brukar veker og månader på jakt etter storfisken. – En må vara litt gæærn, å gjøra det en drømmer om.

Eldars turtips «volum 2»: Oppljosvatnet

Det kan hende snøen ligg i Breidalen, men eit godt tips til ein flott tur til sommaren er det.

lørdag 23.10 2021

Gebursdagsfeiring med ein smak av fjellet

Lom jeger og fisk inviterte alle som var på Bergom laurdag til å feire 150-årsjubileumet til Norges Jeger- og fiskerforbund.

fredag 22.10 2021

Hjelp sendt til vêrfast kar i fjellet

Politiet melder fredag efta om ein pågåande redningsaksjon.

søndag 17.10 2021

Eldars turtips: Høytjønnen

Eldar Eggen er betre kjent enn mange i Lom og Skjåk. Det er framleis råd med ein fottur sjølv om snøen snart ligg i høgfjellet. Her er eit spennande turtips.

mandag 27.09 2021

Lomværane seier nei, nei og nei til nye hyttefelt i Lom

Framlegg til kommuneplanen sin arealdel i Lom kommune har vore ute på høyring. Alle seier nei takk til nye hyttefelt.

lørdag 25.09 2021

– Ein skyt ikkje sine beste vener

I ein mannsalder har Knut Granum hatt overoppsyn og oversikt med alt som har med reinsjakt i Reinheimen og Breheimen. Nå er det slutt.

lørdag 11.09 2021

– Bak denne hytta ligg det mange timar med frivillig arbeid

– Takk til Skjåk turlag som legg til rette for god folkehelse, sa ordførar Edel Kveen under opninga av dagsturhytta. Ho inviterte turlaget med på eit nytt dagsturhytteprosjekt i bygda.

mandag 06.09 2021

Reinsjakta er utvida med ei veke

Villreinutvalet for Reinheimen-Breheimen vedtok sundag å utvide årets jakt.

fredag 06.08 2021

Lovendring opnar for bruk av el-motor på mindre vatn

Skjåk almenning har fått fleire spørsmål om ein kan bruke el-motorar på mindre vatn i fjellet. Det er kommunen ein må søkje løyve hjå.

torsdag 05.08 2021

Nils-Jarle har dei siste fire vekene gått milevis med eitt mål for auget – å samle inn 1 million til demensforskning: - Mamma er med meg

– Det er rart, etter å ha gått over 500 kilometer, og veta at eg berre har 120-130 kilometer att.

Vassdragstreff i Vågå i september: «Vern av Finna – vern mot Finna»

Finna-vassdraget er varig verna mot utbyggjing og andre inngrep utifrå naturfaglege verdiar, kulturminneverdiar og friluftsinteresser.

mandag 02.08 2021

Elisabeth har campa jamleg på Øyberg Sæter i 57 år

Elisabeth Keiserud og mannen Bjørn sit i forteltet og kosar seg på den rolege campingplassen Øyberg Sæter om lag ei mil aust for Grotli i Skjåk. Her likar dei seg godt.

søndag 01.08 2021

Ungdomsskulelærar frå Vågå sykla heile 7.000 høgdemeter

Eivind Skogen har fått kjenne litt på kva som ligg i uttrykket «aktiv ferie» Den 30 år gamle ungdomsskulelæraren har nemleg tilbrakt mange timar på sykkelen i det siste. Det vart nesten 7.000 høgdemeter før han avslutta sykkelturen.

fredag 30.07 2021

Auka ferdsel på Knutshø uroar

Turar til Knutshø, den spektakulære «veslebroren» til Besseggen, uroar nasjonalparkforvaltninga.

torsdag 29.07 2021

– Du har garantert hatt ein god dag om du går denne turen

Leiar i Turstiglaget Lom Nasjonalparklandsby, Egil Olav Nyrnes, er sikker i si sak. Å gå Olavsråket er ein flott dagstur.

onsdag 28.07 2021

DNT Gudbrandsdal arrangerte tur for årets Peer Gynt

Laurdag arrangerte DNT Gudbrandsdalen, i samarbeid med Peer Gynt AS, ein tur for årets Peer Gynt, Birgitte Skarstein.

søndag 25.07 2021

I Axel Lindahls fotospor gjennom Ottadalen frå 1886 - refotografert 130 år etter

I 1886 var den svenseke landskapsfotografen Axel Lindahl på reise gjennom Ottadalen. Landskapsgeograf Oskar Puschmann har reist i fotospora etter Lindahl og fanga dei same motiva.

mandag 19.07 2021

Nasjonalparkstyret har gjerda inn truga og sjeldan art i Finndalen

Hengegras er ein truga og sjeldan art i Noreg som berre veks i  Finndalen sør for Finnmark. Nasjonalparkstyret for Reinheimen har gjerda inn eit mindre areal der det veks hengegras, for å skjerme mot beitedyr.

mandag 12.07 2021

Støtte til bru, gapahuk, kikkertar og klopper til sommarstigar

Fire lokale tiltak er blant 110 prosjekt for friluftsliv i heile landet som har fått støtte frå «Statskogmillionen».  Blant anna til kjøp av kikkertar for fugleobservasjon.

lørdag 10.07 2021

Med spett, slegge og turskilt i ryggsekken

Turstigprosjektet i Sveaholen Vel har skilta og merka eit stignett på cirka 60 kilometer i området mellom Nugga og Grøna.

fredag 09.07 2021

– Eg likar å formidle - blande leik og læring for å engasjere

Gudbrandsdalsmusea og Norsk Fjellsenter i Lom ynskjer å styrke formidlinga og har fått med seg Olav Tøfte på laget.

fredag 02.07 2021

Elsyklar inn til Glitterheim skal overvakast i sommar

I år er det for fyrste gang lov til å bruke elsykkel på vegen inn til Glitterheim i Jotunheimen nasjonalpark. Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret vil undersøkje korleis dette påverkar bruken av området.

søndag 27.06 2021

Paul har verdas beste sommarjobb

Denne veka har Paul Høsteng-Haugen oppgradert naturstigen frå Billingen, opp til Føys-steinen og nedatt til Billingen.

fredag 25.06 2021

MEINING:

Tverrpolitisk innspel angåande forvaltning av rovdyrpolitikk i sone 3

fredag 11.06 2021

Ny «stolpejakt» startar laurdag

Stolpejakten i Vågå var svært populær i fjor. Laurdag går startskotet for ny sesong med «stolpejakt».

onsdag 09.06 2021

Reidar fann tufter av tusen år gamal vikinggrend ved Netoseter i Lom

Arkeologar frå Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, har saman med den lokalkjente fjellmannen Reidar Marstein funne og registrert 21 hustufter ved Netoseter frå vikingtida.

mandag 07.06 2021

Bjørn skoten i Vågå

Bjørnen som vart observert i Vågå laurdag er skoten.

fredag 04.06 2021

Mysteriet med «makkestokken» er løyst

Innhaldet i «makkestokken» er avslørt.

mandag 24.05 2021

– Treng vi fleire allvêrsjakker?

Den nye utstillinga på Norsk Fjellsenter vil vi skal tenke over om det vi har på oss er berekraftig, og om vi heile tida lyt kjøpe nytt og meir.

søndag 23.05 2021

I Skjåk vil dei tilsetja beitetilsyn i sommar

– Finst det nokon betre sommarjobb enn å gå i fjellet og sjå etter sau?

fredag 21.05 2021

Det er ganske tydeleg at det er ei stund sidan denne hunden gjekk, sjå kva forskarane har funne ut

Skjelettet som vart funnen på Lendbreen for eit par år sidan er datert.

lørdag 08.05 2021

– Etter meir enn 60 år med bruk og kast i landet vårt, meiner eg det er på tide å starte oppryddinga

Alt «skrapet» som ligg rundt omkring i bygda kan bli arbeidsplassar, meiner Torgeir T. Garmo (Lomslista).

onsdag 05.05 2021

Iver og Fyrst og Fremst med cover og 11 sider i Dagens Næringsliv: – Han har fått ein flying start, seier omdømmeekspert

11 sider og fronten på Dagens Næringslivs magasin D2 gjev Iver og Fyrst og Fremst reklame det ikkje kan betalast for.

mandag 19.04 2021

Får dispensasjon for motorferdsel

NVE har søkt om løyve til å bruke helikopter og snøskuter i samband med vitskaplege undersøkingar av brear og fonner i Jotunheimen.

tirsdag 06.04 2021

Hyttefolk er vêrfaste på Grotli og i Breidalen

Fleire hyttefolk kring Grotli og i Hamseviken i Breidalen har siti og sit vêrfaste på hyttene sine.

mandag 05.04 2021

Marte frå Lalm forvaltar fem nasjonalparkar i nord

For Marte Turtum (31) frå Lalm har interessa for natur styrt val av utdanning. Nå er ho nasjonalparkforvaltar i Nord-Noreg.

– Rolegaste påska eg kan hugse

– Det har vore merkeleg roleg. Det har vore stor utfart, men nesten ingenting har skjedd.

søndag 04.04 2021

Stor snøskredfare i Nord-Gubrandsdalen måndag

– Svært stor vindtransport inn i leheng kan gje store naturlege utløyste skred. Unngå alt skredterreng, oppmodar varsom.no.

onsdag 31.03 2021

40 år i fjellet: Lars Åge Hilde har drive turisthytte heile sitt vaksne liv

Han «skulle berre». Ein skal ofte det. Men for Lars Åge Hilde frå Innvik vart det ein livsstil og leveveg: Han skulle berre gjere ein innsats i oppvasken på ei turisthytte i permisjonane frå militæret. Det vart til 40 sesongar som dagleg leiar på DNT sine populære turisthytter.

mandag 29.03 2021

– Ikkje ta toppturen dei komande dagane

Det er betydeleg snøskredfare dei komande dagane.

søndag 28.03 2021

43 av 46 kommunar vil ha dagsturhytte

Alle kommunane i Innlandet har fått tilbod frå fylkeskommunen om ei dagsturhytte.

lørdag 27.03 2021

Villreinen på plass att i nordvest: – Unngå å uroe dyra

Siste gong det vart registrert villrein i indre Hamsedalen og Vien var i 2004. Nå er reinen på plass att i området.

fredag 26.03 2021

Jotunheimen Ultimate Challenge er fullteikna: – Eigentleg litegrann tøft

Påmeldinga til fjelløpet Jotunheimen Ultimate Challenge er fullteikna.

tirsdag 09.03 2021

Leirvassbu avlyser årets vintersesong

Årets vintersesong, og dermed også påske, kjem og går utan at Leirvassbu tek imot gjestar.

torsdag 04.03 2021

Aktivitetshefte skal engasjere dei unge på hyttene

Skjåk almenning har fått laga eit aktivitetshefte til glede for ungar på hyttetur.

onsdag 03.03 2021

– Lom kommune har motteke svært mange tilbakemeldingar om uvanleg stor hjortebestand

Etter jakta i 2020 kan det sjå ut som om hjortebestanden i Lom er høgare enn nokon gong før.

tirsdag 02.03 2021

Snøskred med to personar i Visdalen

To skiløparar løyste ut eit skred i Jotunheimen tysdag.

torsdag 25.02 2021

Skjåk: Fleire påkøyrd hjortevilt enn nokon gong i 2020

I 2020 vart det påkøyrd 85 hjortevilt i Skjåk, fleire enn nokon gong tidlegare. Påkøyrslar gjev risiko for personskade og er kostbart for samfunnet.

Jørn Olav er doktor i naturendringar

Skjåkværen Jørn Olav Løkken disputerte for doktorgraden i biologi i fjor haust. Han kan det meste om artsmangfaldet i fjell og skog.

mandag 15.02 2021

Bok om tamreinlaga kjem i 2022

Kontrakten er skriven. Nå blir det bok om tamreinlaga i Lom, Vågå, Fram og Filefjell.

onsdag 10.02 2021

Alt klart for Dynafit Jotunheimen Ultimate Challenge

3. juli 2021. Uansett. Da skjer det. Den ultimate styrkeprøva.

mandag 08.02 2021

Unormale isforhold i Otta: – Vi ser ikkje heilt løysinga

Vasstanden i Otta er på flaumnivå.

fredag 29.01 2021

Ein-to-tre ... nå kan du rekne fuglar på brettet

I helga kan du fyre på omnen og telja fuglar frå kjøkenglaset.

torsdag 28.01 2021

Snøskredfare: Ver merksam i og omkring skoggrensa

I det meste av landet er det nå ein skummel situasjon med vedvarande svake lag. Snøskredfaren ligg på 2 - moderat skredfare, men sjølv om faregraden er moderat kan det gå skred. Utfordringa er at det er vanskeleg å vurdere kvar du kan løyse ut skred.

mandag 25.01 2021

Snøskred i Skjåk: – Ustabile forhold i høgda

– Lokalt ustabile forhold i høgda, det kan vera lett å løyse ut flakskred, melder varsom.no.

– Eit slik system vil vera til stor nytte og hjelp i kritiske situasjonar

Lom og Bøverdalen og Vågå Røde Kors hjelpekorps har etablert beredskapsgruppe drone, og søkjer kommunal støtte til innkjøp av utstyr.

søndag 17.01 2021

To «bøverdølar» med på den aller fyrste vinterbestigninga av verdas farlegaste fjell - K2

Det vart sett klatrehistorie laurdag da eit lag på 10 personar kom seg på toppen av verdas nest høgast fjell vinterstid.

torsdag 14.01 2021

Slik blir Dagsturhytta Innlandet

Ram arkitektur vann konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.

søndag 13.12 2020

Les om den fantastiske skituren frå Elvesæter til Galdhøpiggen:

Hvite dager i desember

Det skal være bra å legge inn noen hvite dager i adventstiden har jeg hørt. Vår måte å gjøre det på var en durabelig skitur fra Elvesæter, opp Brånåvegen og Porten til Galdhøpiggen.

fredag 11.12 2020

Skal du til fjells i helga? Fylg råda frå snøskredvarslinga

Til helga er det truleg mange som skal teste snøen og skiføret, særleg på Austlandet, der det har kome etterlengta snø i fjellet. Da er det viktig å vera merksam på at forholda er krevjande. Ver på den sikre sida og nyt snøen i skogen eller i terreng som er slakare enn 30 grader.

fredag 27.11 2020

Delar av amerikansk vikingserie innspelt i Lom og Jotunheimen

Brearkeologiske funn frå Ottadalen er med i den amerikanske serien «Ultimate Viking».

onsdag 11.11 2020

Naturvernforbundet: Glade for at DNT ikkje vil byggje Dronningsetra

– Vi i Naturvernforbundet er utruleg glade for å høyre at DNT har bestemt seg for å ikkje byggje Dronningsetra ved Strålmyra.

mandag 09.11 2020

Nå blir det 18-hols diskgolfbane på Moar

Diskgolfinteressa breier om seg. Nå blir bana på Moar i Skjåk utvida.

onsdag 28.10 2020

Marstein og Finstad med nye oppdagingar i høgfjellet:

«Ørnevarden» viste vegen mot vest

Stadig blir det gjort nye oppdagingar i fjella våre. Oppdagingar som kan tilføre lokal og nasjonal historie mykje nytt og spennande.

mandag 19.10 2020

Under 70 prosent av kvota vart felt

229 av 339 dyr vart skotne under årets villreinjakt i Skjåk almenning.

lørdag 10.10 2020

Verdsdagen for psykisk helse: – Inviter einkvan med på tur

10. oktober er verdsdagen for psykisk helse, og årets tema er «Spør meir». – Ta vare på deg sjølv og andre ved å invitere nokon med på tur, oppmodar Norsk Friluftsliv.

søndag 04.10 2020

Opning av gapahuk i Skogbygda

Laurdag var det opning av den nybygde gapahuken på Pipøygardsletta i Skogbygda.

mandag 21.09 2020

Litt på tverke for ekspedisjonen «Norge på tvers med 20 hundar»

I august 2020 la Simen Bækken og Jan-Kåre Heiberg ut på ein 727 kilometer lang tur saman med 20 hundar - Noreg på tvers.

onsdag 19.08 2020

Redningsaksjon i Jotunheimen

Det pågår ein redningsaksjon ved Dyrhaugstindane i Vest-Jotunheimen.

Ligg det eit romvikingskip i Åndfonne?

Artig fenomen observert i fjellet over Bismo. – Interessant bilde seier professor.

mandag 17.08 2020

Får ikkje forlenge skadefellingsperioden

Fylkesmannen i Innlandet seier nei til å forlenge skadefellingstillatinga på jerv i Skjåk og Lom.

tirsdag 11.08 2020

Varsel om mogleg styrtregn

Torsdag ettermiddag og kveld er det venta kraftige tordenbyger og fare for styrtregn.

søndag 02.08 2020

Varsel om mogleg styrtregn

Frå seint sundag ettermiddag til tidleg måndag morgon er det venta kraftige regnbyger.

mandag 27.07 2020

– Nå kan eg fiske gratis til eg blir 109 år!

Ni år gamle Paul Vange frå Skjåk fann 100-årsgåva i Finndalen.

onsdag 22.07 2020

Stolpejakta i gang i Vågå

– Bli sprek med å finne stolpar, dette er eit lågterskeltilbod til folk i alle aldrar.

Redningsaksjon på Besseggen

Ei kvinne i 50-år og ein mann i 70-åra måtte natt til onsdag ha hjelp for å koma seg ned frå Besseggen.

mandag 20.07 2020

Ein app fortel kva planta eller dyret heiter

Artsdatabanken utviklar nå Artsorakelet, som er spesialisert på norske artar ved hjelp av 1,1 millionar bilde samla inn av brukarane av Artsobservasjoner.

lørdag 18.07 2020

Mia på topp i både klatring og forsking

Mia Kvåle Løvmo frå Lom blir i magasinet Klatring skildra som Noregs ukjende superklatrar. I tillegg sit ho sentralt i spennande forsking innan fysikk og medisin.

torsdag 16.07 2020

100-årsgåvene er ute

Gratis fiske i 100 år er premien til den som finn treboksen med helsinga frå fjellstyra.

Fallulykke i Jotunheimen

Ein person måtte fraktast ut med helikopter.

onsdag 08.07 2020

Vinn gratis fiske i 100 år

Fjellstyrene feirer 100 år og har lagt ut 100 bursdagsgåver rundt om i statsallmenningane. Dei som finn ei av gåvene, vinn gratis fiske i 100 år.

tirsdag 07.07 2020

Åtte henta ned frå Besseggen

Redningsaksjon på Besseggen.

tirsdag 23.06 2020

Otta har roa seg i vest - framleis oransje farenivå

Det har ikkje vore nedbør det siste døgnet. Saman med noko lågare temperatur har det ført til at elva har gått ned.

mandag 22.06 2020

Vatnet stig i Grov

Det har kome sigande mykje vatn dei siste timane.

søndag 21.06 2020

Sjå bilde:

Nå tek det til å bli mykje vatn i Skjåk

Vatnet stig sundag kveld.

Mykje regn – nytt varsel om flaumfare

Oransje nivå i Ottadalen.

fredag 19.06 2020

– Det er ikkje enkelt å drive camping under elva

Jostein Strøm på Øya økocamp tek flomsituasjonen i Otta med galgenhumor. Samstundes ser han at det er tøft å drive ein campingplass som stadig blir truga av øydeleggjande vatn.

Gult farevarsel om flaum- og jordskred i fjellet

NVE varslar om jord-, sørpe- og flaumskredfare på gult nivå for fjellområda i Sør-Norge.

onsdag 17.06 2020

Video

– Kom til Ottadalen!

tirsdag 16.06 2020

Glasoporen frå 2018 dukkar opp att i elva

Otta går horveleg stor om dagen, og da dukkar det fram att glasopor frå flommen i 2018.

torsdag 04.06 2020

Populære turlagsturar i Skjåk: Over 40 på vandring langs Skjøle

Skjåk turlag byr årleg på varierte turar. Både i og utanfor bygda

onsdag 27.05 2020

Det blir børsta støv av gamle planar for regulering av Leirungsvatnet i Skjåk

Med bakgrunn i stadig aukande flomfare meiner leiar i hovudutval for miljø og samfunnsutvikling, Elias Sperstad, at tida er inne for å blåse støv av gamle planar om ei regulering av Leirungsvatnet.

torsdag 21.05 2020

Enorme snømengder i fjellet

Brøytinga av gamle Strynefjellsveg er i gang.

onsdag 13.05 2020

MEINING:

Ryddeaksjon og miljøarbeid våren 2020

torsdag 07.05 2020

Tea Karoline og Kjell skal gjeva folk gode naturopplevingar i fjellheimen

Dei er båe frå Skjåk, og båe er dei lidenskapeleg opptekne av å vere ute i naturen. Gjennom bedrifta Naturopplevingar skal syskenborna Tea Karoline Mork og Kjell Lundemo leige ut turutstyr og tilby guida turar.

lørdag 18.04 2020

Skjåkordførar Edel Kveen:

– Eg håpar på ein lang og kald vår

Enorme snømengder på fjellet gjer at ein i Skjåk førebur seg på flaum.

fredag 17.04 2020

Regionrådet er positive til å etablere landsline for fjellfriluftsliv i Lom

– Ei slik etablering vil styrke heile regionen.

torsdag 09.04 2020

Anne Silje fann draumejobben på Svalbard

– Eg føler eg var heldig som fekk denne sjansen her. Eg har lenge hatt ei dragning mot nord og Svalbard.

onsdag 08.04 2020

Mari og Vebjørn var med og hengde opp Turbo turpostar

I samarbeid med DNT Gudbrandsdalen har Annette Kirkestuen Hellekveen hengt opp Turbopostar i nærmiljøet i Lom. – Aktiviteten er tilpassa barn og familiar, seier ho.

søndag 05.04 2020

Lanserer friluftslivets «koronavettreglar» du bør følgje i påska

Myndigheitene har saman med friluftslivsorganisasjonane laga ni «koronavettreglar» med råd for korleis ein kan drive friluftsliv i påska.