Friviljugsentralane opnar så smått opp att

Friviljugsentralane er viktig for mange, og aktivitetane og møteplassen har vore sakna. Nå ser det ut til at det er litt ljos i koronamyrkret.

321 personar vart bøtelagt for mobilbruk i trafikken i januar og februar

I januar og februar vart i alt 2.297 personar bøtelagt for mobilbruk i trafikken. 321 av dei var i Innlandet politidistrikt.

Mange entreprenørar er interessert i ombygging av butikken

– Mange entreprenørar er interessert i ombygginga av butikken på Lalm.

Ingrid flytta heim att til Lom for å løyse ei stor og kompleks oppgåve:

– Kva slags samfunn vil du leva i?

... og kva slags innsats vil du leggje for dagen for å få det?