Held andakt utanfor vindaugo i storstua på Vågåheimen

Sokneprest Cynthia Slomp Renaa og organist Reidar Svare svinga seg rundt da dei høyrde at andaktene på Vågåheimen var sakna av bebuarane der. Fredag heldt dei andakt utanfor vindaugo i storstua, overført via mikrofonar og høgtalarar.

– Ta dagsturar, gjerne i oppkøyrte løypenett

Innlandet politidistrikt og Oppland Røde Kors oppfordrar fjellfolket til å nytte seg av turmoglegheiter i eiga kommune i staden for å reise på lange fjellturar i påska.

Dønfoss barnehage skal byggjast ut

Det bestemde kommunestyret i Skjåk torsdag kveld.

Politiet styrkar bemanninga med 29 stillingar

Innlandet politidistrikt styrkar bemanninga med 29 midlertidige stillingar som følgje av koronasituasjonen.