375.000 kroner fordelt på 18 unge talent: Sjå kven som har fått talentstipend frå banken

Kvart år deler Sparebank 1 Lom og Skjåk ut 375.000 kroner i «Talentstipend», til unge talent innan idrett og kultur. 15 vinnarar har nå fått tildelt 15.000 kroner kvar, medan to hovudstipendvinnarar og éin særstipendvinnar har fått 50.000 kroner.

336.000 grasrotkroner til idrettslaga i Ottadalen

Idrettslaga og hjelpekorpsa toppar nok ein gong grasrotlista i Ottadalen.

– Alle arbeidsplassar er gull verdt

Det skjer mykje i næringslivet i Skjåk for tida.

Statsforvaltaren i Innlandet: – Unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken

Kriseleiinga hjå Statsforvaltaren i Innlandet hadde ekstraordinært møte fredag kveld, på bakgrunn av spreiing av det som skal vera eit meir smittsamt koronavirus i Oslo og Viken. Kriseleiinga kjem nå med smittevern-anbefalingar til folk i Innlandet fylke.