MEINING:

Redninga kjem ikkje luftvegen

– Eg vil heller ha ein nettverkskabel i handa enn ti fly i lufta, meiner Marit Sletten (Lom Sp)
stillingledig

Unge høgre  i Lillehammer og omegn (deriblant Nord-Gudbrandsdalen – bakgården til Lillehammer?) og styret i Gudbrandsdal Lufthamn AS er ute med vill iver for ein flyplass i Nord-Gudbrandsdalen. Det blir nærast framlagt som at ein flyplass vil kunne snu alt av negative utviklingstrekk i dalføret og at AVINOR står klare til å stikke spaden i jorda berre vi politikarar seier «ver så god».