– Det er ikkje pent med lortåte sjoghaugar i sentrum!