Det heiter seg at den som ventar på noko godt, ikkje ventar forgjeves. Men det kan sjå ut som at dersom du ventar på fint påskever, så gjer du nettopp det; ventar forgjeves.

Verprognosane til Meteorologisk Institutt (yr.no) ser nemleg ikkje lovande ut for innbyggjarane og påsketuristane i Ottadalen. Det er venta både vind og nedbør dei neste dagane.

Også laurdag var det ruskever fleire stader. På Sota i Skjåk var det svært sterke vindkast påskeeftan, medan Fjuken var der. Fleire av dei mange barnefamiliane som er på Sota Sæter i påska valte å bruke laurdagen inne i peisestua, framfor å gå på ski eller drive med andre uteaktivitetar.

Ikkje før onsdag etter påske ser det ut til at vi skal få eit gløtt av sola att, i fylgje verprognosane. Det ser altså ut til at ein kan få god bruk for bøker, kortstokk og brettspel dei neste dagane.

Det er også sendt ut OBS-varsel for Agder, Telemark, Buskerud og Oppland. Frå laurdag kveld og fram til sundag formiddag er det venta lokalt vanskelege køyretilhøve på fjellovergangane på grunn av snø og sterk vind på dei utsette stadene.